โอนผ่าน จำนวนเงินที่ลงทะเบียน ผ่าน บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) สจล.”

เลขบัญชี 693 - 0 - 29049 - 1 ธนาคาร กรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ถูกต้องในการออกใบเสร็จ

ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการการวิจัย ระบบการศึกษาไทย CRTES สจล. 

เลขบัญชี 693 - 0 - 27413 - 5 ธนาคาร กรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

1000 Characters left

Visitors Counter

075648

Your IP: 18.232.147.215
2019-04-21 08:05

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

โทรสาร : 02-329-8157

E-mail : crtes2018@gmail.com

© 2018 CTRES. All Rights Reserved.